Loading...

Disclaimer

Alles op deze website zoals fotomateriaal, teksten, logo’s, beelden en geluiden zijn het eigendom van Weeteling Keukens.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van onze website en/of informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is.